تماس با ما

نشانی: قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ی علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه­ی پژوهش­نامه اندیشه های حقوقی - صندوق پستی 16818- 34149

وب سایت:   http://rroltd.journals.ikiu.ac.ir 

ایمیل: info@rroltd.journals.ikiu.ac.ir  

شماره تماس دفتر فصلنامه :8371635-0281


CAPTCHA Image