درباره نشریه

اکنون که نخستین شماره مجله علمی- تخصصی «پژوهش­نامه اندیشه­های حقوقی» را تقدیم جامعه علمی کشور می­کنیم، خداوند بزرگ را سپاس­ می­گزاریم که با عنایات بیکران خویش، امکان حضور نشریه­ای دیگر را در جمع نشریات حقوقی کشور رقم زد. تردیدی نیست که مرز ناشناسی گستره ساحت اندیشه­مداری و اندیشه­ورزی، از یک طرف، و به کار گرفتن توان طرح اندیشه­های نو و بعضاً متعارض یا متخالف در این حوزه که  طبیعت آن با نقد­ورزی و نقد­پذیری سرشته شده است، از طرف دیگر،  وجود نشریه­های متعددی را اقتضاء می­کند که بتوانند با استفاده از فضای علمی، تحلیلی و نقادی، تعالی هر چه بیشتر دانش حقوقی را امکان­پذیر کنند؛ امری که به قدر کفایت ممکن است و بغایت مطلوب.

از این رو، مجله پژوهش­نامه اندیشه­های حقوقی نیز این مجال را فراهم کرده است تا صاحبان اندیشه بتوانند دیدگاه­های خود را به جامعه حقوقی، خاصه دانشگاهیان، عرضه کنند و از این طریق، امکان مطالعه و بهره­برداری علمی، طرح مسأله­های جدید حقوقی و یافتن پاسخ  در خور آنها، نقد نگاه­های ناسازوار با تحولات انکار ناپذیر حقوقی، با رعایت اصول اخلاقی و علمی شیوه­های نقد و در یک کلام، امکان توانمند کردن نظام حقوقی ایران، را برای همگان فراهم آورند.

با توجه به اهداف یاده شده و با لحاظ این که آغاز حیات نشریه­های علمی و امکان ادامه آن، فقط و فقط در گرو طرح نظریه­ها و نوشته­های علمی – حقوقی صاحبان اندیشه است، این نشریه از حضور مستمر مقالات علمی – پژوهشی در همه زمینه­ها و گرایش­های حقوقی استقبال می­کند. آنچه، در کنار سایر موارد، توجه اهل قلم را می­طلبد این است که فرایند تدارک ارائه نشریه­های تخصصی دانشگاهی، از زمان طرح اولیه تا زمان چاپ اولین شماره نشریه و سپس امکان تداوم آن،  گذرگاه­های متعددی دارد که عبور از آنها فقط با داشتن دغدغه­های علمی و عشق فزاینده به تعالی دانش امکان­پذیر است بنابراین از این حیث نیز باید وجود این نشریه را در جامعه علمی‏-دانشگاهی به فال نیک گرفت و همه توان خود را برای ادامه حیات آن به کار گرفت. 

سردبیر

 ربیعا اسکینی