سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مشترکان محترم می توانند بهای اشتراک خود را به حسلب 1918956015 جام بانک ملت به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین واریز نموده و روگرفت قبض پرداخت شده را به نشانی فصلنامه ارسال فرمایند.

بهای اشتراک سالانه

 اشخاص حقیقی(افراد)   160000ریال

اشخاص حقوقی (موسسه ها) 160000ریال

دانشجویان ، استادان و فرهنگیان 120000ریال

بهای تک شماره نشریه در داخل کشور 40000ریال

دانشجویان ، فرهنگیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، برای برخورداری از تخفیف، روگرفت کارت شناسایی خود را به همراه برگ درخواست ارسال نمایند.